Lycksele Motorklubb

Bli medlem i Lycksele Motorklubb!

Du som medlem har möjlighet att stödja Lycksele Motorklubb genom att vara funktionär på våra arrangemang, tävla för vår klubb eller vara en stödjande medlem. Ditt medlemskap betyder mycket för klubbens överlevnad, verksamhet och fortsatta utveckling.


Medlemskapsförmåner

- billigare träningsavgifter
- möjlighet att träna och tävla
- förbundens förmåner
- möjlighet till utbildning
- vara funktionär på tävlingar och träningar


Hur du blir medlem

Betala in medlemsavgiften till plusgirot 67 67 73-5. eller betala in till Swish 123 483 79 51

OBS! I meddelanderutan måste du ange för- och efternamn, sportgren/sektion, telefonnummer och mailadress på dig/de personer som ska bli medlem samt fullständiga personnummer med de fyra sista siffrorna (XXXXXX-XXXX).

Medlemskap kan även lösas på våra arrangemang!


Medlemsavgifter (per år)

Enskild 200 kr
Familj 300 kr


Har du frågor, kontakta Kansliet på 070-589 10 75 eller maila kansli@lyckselemk.nu.


Lycksele Motorklubb, Vilhelminavägen 3, 921 35 Lycksele, Tel: +46(0)70 - 589 10 75, E-post: kansli@lyckselemk.nu
Webbansvarig: Jörgen Hedkvist

www.motorveckan.se